Miljöinformation i Väst

Miljöinformation i Väst

Ny bok:

Gullmarsberg och Cederslund med omnejd - förr och nu


Avsikten med denna bok är att i någon mån underlätta förståelsen för de villkor som under århundraden präglade allmogens liv och förhållandet till utmarken. Den helt övervägande delen av människorna bodde ända in i vår tid på landsbygden och till sitt förfogande hade de, förutom åker och äng, den väldiga utmarken som var rik på resurser av olika slag men också full av faror, där de stora rovdjuren utgjorde ett ständigt hot för husdjuren, men även ibland för människorna. Under svårigheter och vedermödor drog de sig fram och kom att under dessa förhållanden skapa en genuin kultur, vars olika alster idag är mycket efterfrågade. För en naturvetare är utmarken i sig alltid en stor och spännande värld och i förening med skilda humanistiska aspekter på allmogens liv och förhållanden blir detta sammantaget ett mycket stort och intressant område som författaren försökt att översiktligt beskriva. Boken är på 400 sidor, format 21x28 cm med drygt 400 bilder, varav huvuddelen i färg. Pris 400:- exkl. porto.


Ur innehållet: Allmogen och skogen, Kronans agerande, Allmogens behov, Skogen gav ljus och värme, Den svenska skogens alltmer försämrade tillstånd, Jakt och fiske, Allmogen och utmarkens växter, Föda och foder från utmarken, Färgämnen, bläck och tusch, Bär, svamp och honung, Utmarkens giftiga växter, Läkemedel från utmarken, Läkeväxter, Djur och djurpreparat, Viktiga salter, mineral och bergarter från utmarken, Salt, salpeter och pottaska, Mineral och bergarter, Kvarnar och kvarnstenar, Utmarken och det övernaturliga.

Från Gullmarns inre del - något om natur, människor och händelser


Boken är på 536 sidor, format 17x24 cm med drygt 500 bilder, varav många i färg. Pris 400:- exkl. porto.

Denna boken finns att köpa hos Leif Molander, Skredsvik 0522 -64 33 83 eller hos Munkreklam, Munkedal 0524 - 121 19


De övriga finns att köpa hos Leif Molander, Skredsvik, 0522-643383 eller 070-3693383


Kontakt: leif.molander@gmail.com


Gullmarn är vår i särklass största, djupaste och längsta fjord, den delar nästan Bohuslän på mitten och dess inre del omges av vilda sägenomspunna berg. Här fiskades räkor för första gången i Sverige och i fjorden mynnar en laxrik älv med källflöden ända uppe vid Dals Ed. Runt fjordens inre del uppstod tidigt för Bohuslän mycket stora gårdsbildningar med bl.a. tre säterier, tegelbruk och varv. Fjorden har genom sin längd och gynnsamma inseglingsförhållanden länge varit viktig för utförsel av virke, järnmanufaktur, papper, olika mineral och spannmål från ett stort omland samt införsel av kol och olja. För handelsutbytet mellan kust och inland kom den stora höstmarknaden i Saltkällan att under långa tider ha stor betydelse. Om detta och mycket mera handlar denna bok som i text och ett stort antal bilder försöker skildra litet av denna vackra och särpräglade bygd runt inre delen av Gullmarn.Leif Molander är född i Dingle i norra Bohuslän och blev efter studier i Lund lektor i kemi i Uddevalla 1963. Under ett tjugotal år verkade han som deltidpo-litiker i Uddevalla kommun med ansvar för främst miljö- och energifrågor. Från 1995-2000 var han VD för det regionala avfallsbolaget Trestadsregionens Avfallsaktiebolag och kom efter pensioneringen att driva konsultföretaget Miljöinformation i Väst med huvudsaklig inriktning på lakvattenrening. Han var under denna tid även sakkunnig i Miljödomstolen i Vänersborg. 2008 utgav han boken Från Gullmarns inre del – något om natur, människor och händelser. Tillsammans med sin sambo Birgitta Ödesjö Haglund driver han sedan 1984 Galleri Gullmarn i Skredsvik.
Copyright © All Rights Reserved